Ordförande tar över som tf VD för Uni-light

Styrelsen för Uni-light LED AB har idag beslutat att med omedelbar verkan entlediga VD Göran Swedberg. Ordförande Göran Lundgren tar över som tillförordnad VD tills vidare och styrelseledamoten Håkan Fritz tar över rollen som ordförande fram till nästa bolagsstämma.

- Vi måste samla alla goda krafter i och kring bolaget och i positiv anda intensifiera samarbetet med partners, distributörer, installatörer och leverantörer, säger Göran Lundgren. Jag ser fram emot att utveckla detta samarbete. Vi tackar Göran Swedberg för hans insatser för att åstadkomma tydligare struktur inom vissa områden.

- Vi koncentrerar oss nu på två produktområden, nämligen belysningssystem för djurstallar, fr a mjölkproduktion, och industrihallar. Detta baseras på två unika och innovativa produktfamiljer med viktiga egenskaper för dessa nischsegment.

Tidigare VD Björn Naumburg, som fokuserar på den skandinaviska distributörens försäljning av Uni-lights produkter, ser ett snabbt växande intresse från kunderna, särskilt större industrikunder.

Stockholm den 19 januari 2018

Läs mer på www.uni-lightled.com 
För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren (VD): +46-8-505 65 110; +46-70-467 4040
Håkan Fritz (ordf): +46-70-686 2304
 
Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018 kl. 13.00 CET.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040