Nya lampor för industri och nya beställningar till Uni-light

Industri
Uni-light har under hösten tagit fram en ny lampa för i huvudsak industrin, en. s.k. High Bay lampa, för installation på lokaler med höga takhöjder. Lampan är unik i sitt slag då den inte har ett drivdon. Uni-light bedömer att man är först i världen med denna teknik. Den har större ljusutbyte med lägre effekt och lägre energiförbrukning, och vikten är dessutom mindre än hälften av motsvarande standardlampor. Tre första installationer har nyligen gjorts hos SKANSKA, Sandvik och ett svenskt gjuteri med 'aggressiv miljö'. De omedelbara intrycken och reaktionerna hos kunderna är mycket positiva. Företaget förväntar sig att denna nya lampa kommer att bli väl mottagen av många industrier.

Djurstallar
Sedan slutet av 2017 har vår engelske distributör sålt tre projekt inom djurstallssektorn i England och på Irland. Även i Österrike har vår distributör där under samma tid sålt tre projekt, och i Skandinavien har vår distributör likaså sålt tre projekt inom samma nisch. Den sammanlagda försäljningen av dessa lampor uppgår till cirka 1 miljon kr för distributörerna.

I ett av de skandinaviska projekten leasar gården all utrustning. Finansieringsformen är intressant då normalt leasingkostnaden är lägre än de ökade intäkterna, dvs installationen är kassaflödespositiv från dag ett. Detta är det tredje leasingprojektet av drygt 40 installationer.

Stockholm den 29 januari 2018

Läs mer på www.uni-lightled.com
För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 40 40 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 08.30 CET.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040