REGMAR

Meltron säkrar finansiering samt föreslår ny styrelseledamot

Meltron har nu avtalat om en kortsiktig lånefinansiering för cirka sex månader framåt. Styrelsen kommer efter sommaren att genomföra en nyemission för att säkra fortsatt finansiering fram till planerat positivt kassaflöde under 2023.

Planerad nyemission efter sommaren
Som förberedelse för nyemissionen kommer styrelsen inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag, i huvudsak:

  • sammanläggning av aktier 10:1 för att ge hanterliga antal aktier och aktievärden,
  • överföring av delar av aktiekapitalet till fritt eget kapital,
  • motsvarande ändringar i bolagsordningen.

Kompletterande val av styrelseledamot
Vidare kommer den extra bolagsstämman föreläggas förslag till ny styrelseledamot för att fylla en vakans. Föreslagen till ledamot är Lars Aikala som har lång erfarenhet från belysningsbranschen och som entreprenör har startat och utvecklat företag i branschen med stark internationell inriktning. Förslaget stöds av större ägare.

Kommentarer till bolaget utveckling
Under bolagets tredje kvartal (jan-mar) har verksamheten stabiliserats och utvecklats positivt:

  • Orderingången uppgår till cirka 3,5 MSEK, att jämföra med cirka 1,4 MSEK under hela andra halvåret 2021. Det är några av Meltrons tidigare stora kunder inom bland annat skogsindustrin som lagt flera nya beställningar. Även ytterligare utestående offerter diskuteras nu aktivt med dessa kunder med förväntningar om betydande beställningar under kommande månader.
  • Tillförseln av komponenter för sådana beställningar har säkrats och hittills har leveranserna skett enligt plan med endast enstaka förseningar.
  • Ett program för effektivisering och kostnadsreduktion har genomförts, som från och med april sänker de fasta driftskostnaderna med drygt 30 %.
  • Genom Stefan Kålas tillträde som ny VD den 1 mars har bolaget tillförts betydande erfarenhet och kraft i marknadsföring och försäljning med en ny dynamik som skapar nya förutsättningar för en aktiv utveckling.

Detta har skapat förutsättningarna för aktuell finansiering och en fortsatt utveckling av verksamheten mot ett positivt kassaflöde under 2023.

Meltron har uppdragit åt G&W Fondkommission att agera finansiell rådgivare i samband med kapitalanskaffningen.

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; [email protected]

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2022-03-31 kl 10:15.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040