REGMAR

Meltron säkrar bryggfinansiering 7 MSEK

Meltron har nu gjort en överenskommelse med en av de större aktieägarna som deltog stort i höstens emission och som också innehar ett stort antal teckningsoptioner med lösen i maj. Överenskommelsen innebär att aktieägaren ställer ett brygglån om 700 k€ till förfogande med utbetalning vid två tillfällen under perioden februari-maj. Lånet kvittas mot aktier i slutet av löptiden för de teckningsoptioner (TO3), som gavs ut i samband med höstens emission, till en kurs som är den lägre av optionskursen (0,85 kr/aktie) och den genomsnittliga aktiekursen under perioden.

- Denna finansiering säkrar nu att Meltron kan bygga upp försäljningen och utveckla bolaget enligt plan, säger Ville Sistonen, VD för Meltron. Vi ser en hel del framsteg på olika fronter och hoppas på konkreta resultat i närtid. Vi ser det också som ett stort förtroende från denna större ägare.

Stockholm den 31 januari 2020

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande, tel: +46 70 467 40 40; [email protected]

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-01-31 kl 09:30 CET.

Om Meltron

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic MTF (NGM Nordic SME fr o m 3 feb) under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040