Meltron får nya beställningar i Finland och levererar till Oman

Meltron har fått ytterligare en beställning på sina kraftfulla höghöjdslampor ("pylon lights"), denna gång till värmeverket i Uleåborg (Oulu) i norra Finland för belysning av vedgården i 22 m höga master för dryg 20,000 €. Tidigare har leveranser skett till många kända finska företag som Valmet, Stora Enso, Neste, Ovako och hamnen i Pori. I det senare fallet var kraven särskilt tuffa med 35 m höga master och stora, svarta ytor med kollager. Kunderna är mycket nöjda med det kraftfulla ljuset, ljusfördelningen över den upplysta ytan och den smidiga och lätta konstruktionen. Det fortsatta intresset är stort med många förfrågningar och flera utestående offerter.

Den första leveransen om 24 pylon lights skeppas i dagarna till Oman, där de skall installeras på en ridsportanläggning. Även där finns flera förfrågningar från flera andra anläggningar.

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Stockholm den 16 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:

Björn Naumburg, försäljningschef, tel: +46 70 290 1075
Jarmo Korpisalo, försäljning Finland, tel: +358 40 554 1806

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040