Kontrakt med polsk distributör

Uni-light har tecknat avtal med en polsk distributör-"ABEST ENERGY Mazurkiewicz". Företagets vd har omfattande erfarenhet av försäljning av såväl tjänster som utrustning till polsk industri, inklusive livsmedelsindustrin, bl.a Wedel, en av landets mest betydande livsmedelsföretag. I ABEST ENERGYs nätverk ingår, förutom tung industri också mjölkmejerier. Sammantaget passar erfarenheten hos ABEST ENERGY väl in i de nischmarknader vi arbetar inom.

Polsk industriell verksamhet är omfattande. Polen är dessutom nettoimportör av mjölk. En ökad inhemsk produktion står högt på agendan och ökar Uni-lights möjligheter till framgång. Produktionen per mjölkko är fortfarande låg i Polen (cirka 5700 l/ko) att jämföras med cirka 9000 l i Sverige. Polen inträdde i EU 2004 och har cirka 38 miljoner invånare. Polacker är relativt välutbildade, har lägre löner än EU-genomsnittet, är Europas 8e största ekonomi med närhet till marknader i öst. Detta är av ytterligare intresse för Uni-light i ett framtida perspektiv.

Stockholm den 31 januari 2017

Läs mer på www.uni-lightled.com
För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08.30 CET.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040