Kontrakt med distributör för Tyskland, Österrike och Schweiz

Under vårt deltagande i Hannovermässan-EUROTIER-Europas största inom jordbrukssektorn, etablerade vi många potentiella kontakter med bl.a slutanvändare av våra ljuskällor. För en av dessa har vi gjort vår första installation som tas i bruk inom kort.

Efter mässan in ledde vi en annonskampanj för att finna en eller fler lämpliga kandidater för distribution/försäljning av våra produkter. Under två månader har vi gått igenom svar från vår annonskampanj.

Uni-light har nu tecknat avtal med en distributör-Jürgen FELBER, för distribution av våra ljuskällor i Tyskland, Österrike och Schweiz. Jürgen FELBER har de senaste fyra åren arbetat som projektledare för ett 30-tal personer med försäljning av produkter mot jordbrukssektorn (foder, energisparprodukter, stallhygien etc.) och mot industrin.

Avsikten är att Jürgen FELBER skall bygga upp ett distributionsnät av våra produkter tillsammans med sitt relativt omfattande kontaktnät i dessa länder. Jürgens erfarenheter inom försäljning till både jordbrukssektorn och industrin ser vi som en stor fördel i uppgiften. Det faktum att han dessutom är van vid att leda ett större antal säljare i arbetet anser vi bådar gott för utvecklingen.

Tyskland och de omgärdande tysktalande länderna utgör Europas största marknad för våra lampor. Vårt ingångna avtal definierar en utmärkt potential att inleda uppbyggnationen av den representation och närvaro vi önskar ha i detta område.

Stockholm den 9 februari 2017

Läs mer på www.uni-lightled.com
För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 09.00 CET.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040