Kommuniké - Årsstämma i A Uni-light LED AB - beslut om företrädesemission

Årsstämma har idag hållits i A Uni-light LED AB (556988-9834). Stämman beslutade i enlighet med förelagda förslag (se kallelse på hemsida) bl a följande:

 • Omval av styrelse och revisor
 • Att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission om ca 4,5 MSEK; de viktigaste villkoren
  • Tre aktier ger rätt att köpa två nya
  • Aktiepris 0,80 kr
  • Teckningstid 7-25 september, avstämningsdag 3 september
  • Emissionen garanteras till 80 % av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission
  • Memorandum och teckningssedel kommer vara tillgängliga till första teckningsdag
 • Bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma göra ytterligare emissioner.

Halvårsrapport (1 maj-31 okt) planeras presenteras 5 december 2018.

Stockholm den 28 augusti 2018

Läs mer på www.uni-lightled.com
För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040

A Uni-light LED AB, Tegeluddsvägen 31 (plan 4), 115 41 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 13:00 CET. 

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040