Delårsbokslut för A Uni-light LED Perioden 2016-05-01-2016-10-31

Finansiella Nyckeltal      20160501 - 20161031      20141104 -20160430
Omsättning  829 321 2 920 719
Rörelsens Kostnader -8 464 047 -4 430 580
Rörelseresultat - 7 634 726 -1 509 861
Resultat efter Finansiella Kostnader -7 657 183 -1 590 967
Resultat för Skatt -7 657 183 -1 590 967
Skatt på Årets Resultat 0 134 424
Periodens/Årets Resultat -7 657 183 -1 456 543

Väsentliga händelser under rapportperioden.
Under våren och försommaren genomförde Uni-light en nyemission och en börsintroduktion på NGM MTF. Emissionen var garanterad till 13 miljoner kr. Den direkta kostnaden för nyemissionen och börsintroduktionen uppgick till cirka 4 miljoner kr varav 1,3 miljoner avser kostnaden för garantin av emissionen. Emissionen och börsintroduktionen har varit mycket tidskrävande på bekostnad av andra aktiviteter.

Tillgång till nytt kapital gjorde att vi kunde börja genomföra våra utvecklings- och expansionsplaner. Avseende produktutveckling har vi dels bytt ut dioderna i våra lampor till nya effektivare sådana (130 lm/Watt) dels, vilket beslutades under sommaren, vidareutvecklat våra drivdon så att de nu inte bara är fria från elektromagnetisk störning utan också så att de i princip är flimmerfria. Osynligt flimmer från både äldre fluorescerande lampor och, inte minst från LED-lampor håller på att bli omtalat och flimret har en skadlig inverkan på människor (och djur). Våra lampor generar nu mindre än 0,3 % flimmer, att likna vid dagsljus. Vanliga värden är 5-50 %.

Uppdateringen av drivdonen har dels tagit viss tid dels påverkat produktions- och säljresultatet under de första månaderna. Därutöver har resultatet från England varit mindre än förväntat och Brexit-effekten tillsammans med de låga mjölkpriserna har gjort att försäljningen legat lågt. Från maj/juni tills idag har pundet förlorat cirka 20 %. Nya högre mjölkpriser och en viss stabilitet av pundet gentemot dollarn kan anas och förväntas vända trenden.

Utöver uppdatering av drivdonen har vi utvecklat en egen dimmer-en s.k "sine-wave" Mosfet-dimmer som gör att påverkan på ljuskällorna vid dimring i princip inte berörs och drivdonets fördelar kvarstår, också vid dimring. Vi har redan testat dessa dimrar ute i fält med gott resultat. En första produktion av 50 enheter är genomförd och i princip såld.

För att vi skall kunna offerera en komplett reglerutrustning med perfekt dimring för våra våra lampor har vår produktionsenhet i Kina -Kingdom Electronic, utvecklat en egen reglercentral som anpassats till våra dimrar. Vi förväntar oss att vara mycket konkurrenskraftiga med denna utrustning.

En ny stark s.k. High Bay-lampa (över 300 W) har vi också utvecklat, baserat på en ny teknologi och avsedd i synnerhet för industrin. Vi förväntar oss att ha den i industriell produktion i december.
Idag är nu alla lampor i produktion med de nya drivdonen, ett stort antal offerter ligger ute i England (fler än 100 st), i Sverige förväntas försäljningen öka under hösten gentemot både djurstallar och industrin. I Frankrike har vi ingått ett avtal avseende distribution av våra lampor. I slutet av denna månad utbildar Uni-light 8 st säljare för sydvästra Frankrike och nordöstra delen-Franche Compté. Uni-light ställer ut på Europas största jordbruksmässa i Hannover den 15-19 november.

Om än med en initialt liten försäljning detta halvår av ovan angivna skäl ser vi på de kommande månaderna med optimism. Den förväntade ökningen av försäljningen med 300 % på ett år bör kunna uppnås eller, i alla avseenden bör vi få en försäljningskurva som pekar i denna riktning.

Kommande rapporter
Nästa rapport lämnas den 15 juni 2017 i samband med Helårsbokslutet.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 15 december 2016

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller 08-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2016 kl. 09.00 CET.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040