REGMAR

Förändringar i styrelse och ledningen för Meltron

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att genomföra förändringar i ledningen av bolaget, varvid Bolagets VD Ville Sistonen avgår och nuvarande ordförande Göran Lundgren tillträder som tillförordnad VD i Meltron AB. I samband med detta avgår Göran Lundgren som ordförande men kvarstår som styrelseledamot. Styrelsen har utsett Elisabet Wahlman att leda arbetet som tillförordnad ordförande. Nuvarande CFO Mikko Sola tar över som VD för den finska verksamheten i Meltron Oy. Därutöver lämnar Pekka Pättiniemi på egen begäran styrelsen i Meltron.

- Meltron har under en längre tid fokuserat arbetet på marknadsföring och försäljning och har börjat utveckla partnerskap med stora internationella aktörer, säger Göran Lundgren. Nu måste vi sätta större kraft bakom dessa ansträngningar och även stärka direktförsäljningen mot större kunder. Styrelsen har då funnit att vi behöver en ny kraft i ledningen för Meltron och vässa organisationen. Rekryteringen av en ny långsiktig VD har inletts.

Elisabet Wahlman invaldes i Meltrons styrelse 2019. Elisabet Wahlman är idag Chief Information Officer i Ramirent Group, ett ledande serviceföretag inom byggbranschen verksamt i nio europeiska länder och som ingår i världens tredje största maskinuthyrningskoncern. Digitaliserings- och förändringsarbete har varit Elisabets fokus också i tidigare seniora ledningsroller i svenska och internationella koncerner. Elisabet har mångårig styrelseerfarenhet och också varit VD för flera mindre konsultbolag.

Mikko Sola tillträdde som CFO på Meltron i december 2020. Han har en MBA från universitetet i Tammerfors och har en bakgrund i Corporate and investment banking. Huvudsakligen har Mikko arbetat inom SEB i Finland (2008-2019) och lett en grupp om ca medarbetare med kundansvar Stora företag och medlem i ledningsgruppen SEB Finland. Mikko har även varit management konsult och då arbetat med ledande finska industriföretag i flera länder.

- Mikko Sola har under sin tid på Meltron bringat god ordning i den finansiella planeringen och rapporteringen och varit aktiv i ledningsgruppen. Hans erfarenheter och drivkraft kommer vara viktiga i arbetet den närmaste tiden.

- Nuvarande VD Ville Sistonen står fortsatt till styrelsens och ledningens förfogande och kommer närmast fortsätta med en koncentrerad insats i Oman och vissa länder i Mellanöstern där bolaget varit aktivt i tre år. Vi tackar Ville Sistonen för sitt stora engagemang och alla insatser under mer än fyra år, säger Göran Lundgren.

- Vi tackar också Pekka Pättiniemi för hans viktiga insatser i styrelsen under många år, säger Göran Lundgren.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att välja ny styrelseledamot när förslag till en sådan föreligger.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, t f VD
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: [email protected]

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2021-11-26 kl 08:30.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn. Läs mer på www.meltron.com

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040