REGMAR

Brygglån i Meltron AB konverterars till aktier

En del av ett brygglån i Meltron AB (publ.) ("Meltron") har av långivaren konverteras till aktier.

Enligt lånevillkoren kan långivaren omvandla hela eller delar av lånet till aktier till ett pris per aktie om 85 % av lägsta dagsgenomsnitt för handelskursen under en 15-dagarsperiod före kvittningen.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 289 632 786 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 500 028 SEK till 28 963 277 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket. Efter denna kvittning är kvarstående brygglån ca 2,9 MSEK.

För ytterligare information:

För ytterligare information kontakta:
Olof Heyman, styrelseledamot Meltron AB och Meltron Oy, tel:  +46 70 58 55 790 [email protected]

Lars Aikala, styrelseledamot, VD. Meltron AB och Meltron Oy, tel. +358 40 54 66 639 [email protected]

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2023-05-12 kl 08.00.

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energi-effektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040