Beställning av "mjölkdjurslampor"

Vår specialbelysning som ökar mjölkproduktion och tillväxt av djuren är en produkt vi utvecklat och som mottas väl av marknaden. Sommaren har varit relativt lugn men nu beställer vår engelska representant belysning till två projekt för cirka 165,000 SEK.

Uni-Light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Uni-lights patenterade drivdon gör att företagets produkter ger mer ljus per Watt än andra ljuskällor under i övrigt lika förutsättningar. Med dessa drivdon har vi bl.a tagit fram en ljuskälla som pga valet av dioder (vilka ger ett naturligt ljus) ökar mjölkproduktionen med 8-10 %. Utöver detta ökar avkastningen per kg foder med över 11 % enligt en engelsk Jordbrukskonsult-"ALLTECH E CO2". Konsulten har analyserat en av våra installationer i England. I Sverige konstaterar vi dessutom en ökad brunst hos djuren och ett bättre dräktighetsresultat.

Uni-light LED AB ser fortsatt goda kommersiella möjligheter att ta en position inom bl.a denna marknadsnisch där produktionsenheterna, pga rådande prissättning och konkurrens måste öka lönsamheten för att klara sig igenom den aktuella turbulensen. Den nyligen föreslagna kompensationen från EU vid minskad produktion ändrar inte lampans fördelar-mer mjölk från färre djur och med minskad foderåtgång gynnar alla mjölkproducenter. Vi är också, såvitt vi känner till, först i världen med att ha tagit fram en lampa specifikt avsedd att öka djurens mjölkproduktion.

A Uni-light LED AB (publ) är listad på NGM Nordic MTF under namnet ULED MTF och med två optioner- ULED MTF TO1 och ULED MTF TO2. Läs mer på www.uni-lightled.com

Stockholm den 30 augusti 2016

För ytterligare information, kontakta:
Björn Naumburg, VD Uni-light Tel: +46-70 290 1075 eller-8-505 65 110

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08.30 CET.


Om Meltron

Webbplats
www.meltron.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Meltron via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MLTR ISIN-kod SE0017936834

IR-Kontakt

Göran Lundgren Ordförande [email protected] +46 70 467 4040