Rättelse gällande bokslutskommuniké 2018 i Swedavia

Rättelsen består i att på sida 9 under avsnittet Likviditet och finansiell ställning rättat felskrivning avseende kapital- och räntebindningstid.

2019-02-15

För mer information samt intervjuönskemål kontakta Robert Pletzin, presschef, Swedavia, 010-10 90 100

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor per helår och har 3 100 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649