Överenskommelse om US preclearance på Stockholm Arlanda Airport

På fredagen tecknade svenska regeringen och USA ett bilateralt avtal om införande av amerikansk gränskontroll på Stockholm Arlanda Airport. Swedavia undertecknade i anslutning till detta en avsiktsförklaring med US Customs and Border Protection, CBP, om hur denna funktion ska hanteras på flygplatsen.

- USA är Sveriges viktigaste handelspartner efter Storbritannien. Det känns väldigt bra att en överenskommelse med CBP nu är klar. I väntan på ett kommande riksdagsbeslut går vi vidare med förberedelserna. Målet är att ett beslut om en större investering i US preclearanceanläggningen ska kunna fattas så snart den juridiska prövningen är färdig sommaren 2018, säger Karl Wistrand, koncernchef Swedavia.

År 2015 valdes Stockholm Arlanda Airport, som en av tio flygplatser i världen, ut av amerikanska myndigheter att få möjlighet att införa amerikansk gränskontroll på svensk mark inför avresa. Dagens avsiktsförkaring innebär att en anläggning kan byggas så fort den juridiska prövningen att anpassa US preclearance till svensk lagstiftning avslutas och riksdagen gett sitt godkännande. Swedavia går nu vidare i nästa förberedande steg genom att genomföra projektering och förbereda upphandling av den kommande anläggningen.

- Avtalet mellan Sverige och USA kommer att gynna svensk tillgänglighet. Resandet mellan länderna har ökat starkt de senaste åren, till över 600 000 resenärer, och ett införande av US preclearance får en starkt positiv påverkan på både utländska investeringar och svensk besöksnäring, säger Karl Wistrand.

Under 2015 reste cirka 1,1 miljoner passagerare mellan Sverige och USA varav 60 procent valde direktförbindelser. Resandeutvecklingen under senare år har präglats av ett ökat privatresande i båda riktningar. Den förväntade resandeutvecklingen vid införande av US preclearance bedöms samtidigt skapa omkring 280 nya arbetstillfällen i svensk ekonomi. Ett slutligt införande av US preclearance förutsätter godkännande i riksdagen liksom ytterligare investeringar i färdigställandet av anläggningen.

2016-11-04

För mera information, kontakta:
Ulf Wallin, presschef, 010-10 90 590

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 11.00 CET.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter nära 5,5 miljarder kronor per helår och har cirka 2 800 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649