Nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport fastställt

Efter tjugo år långa diskussioner har ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport fastställts. Högsta domstolen beslutade idag att inte meddela prövningstillstånd i frågan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det betyder att Mark- och miljööverdomstolens dom ligger fast.

Idag beslutade Högsta Domstolen att inte meddela prövningstillstånd till de tre parter som överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom avseende nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport.

- Beslutet innebär att den positiva utvecklingen av svensk tillgänglighet kan fortsätta och att Stockholm Arlanda Airport kan ta ytterligare steg mot att bli den ledande flygplatsen i Skandinavien. Det är naturligtvis ett mycket glädjande och viktigt besked för hela Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

I och med Högsta Domstolens fastställande av Mark- och miljödomstolens dom är inflygningsstoppet in till Arlandas bana 3 definitivt undanröjt. Inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska enligt den nya domen användas när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden.

Swedavia investerar 13 miljarder kronor de kommande trettio åren för att säkerställa och utveckla tillgängligheten till och från Sverige via Stockholm Arlanda Airport, i linje med den förväntade tillväxten av resenärer vid flygplatsen.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 15.45 den 25 maj 2015.

2015-05-25

Om Swedavia
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649