Ny ordförande nominerad till Swedavia

Regeringskansliet har nominerat Åke Svensson till ny ordförande för Swedavia. I övrigt nomineras nuvarande styrelseledamöter till omval. Swedavias bolagsstämma äger rum den 28 april 2016.

Swedavias bolagsstämma äger rum på Stockholm Arlanda Airport den 28 april 2016. I samband med bolaggstämman väljs styrelse för det statligt helägda bolaget. Till ny styrelseordförande nominerar Regeringskansliet Åke Svensson, VD Teknikföretagen.

Samtliga styrelseledamöter nomineras för omval.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.30 den 29 mars 2016.

2016-03-29

Om Swedavia
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter nära 5,5 miljarder kronor per helår och har cirka 2 800 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649