Första arbetsdagen för Swedavias nya VD

Idag är det första arbetsdagen för Swedavias nye VD Jonas Abrahamsson.

Jonas Abrahamsson kommer till Swedavia från tjänsten som VD och koncernchef på energibolaget Eon, ett uppdrag som han har haft sedan 2010.

- Jag ser fram emot mitt nya uppdrag. Swedavia knyter ihop hela Sverige med resten av världen och skapar förutsättningar för exportindustrin att växa. Sverige är som land helt beroende av export för att kunna säkra och utveckla vårt välstånd, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

Jonas Abrahamsson anser att Swedavias närmaste huvudutmaning är att klara av att tredubbla investeringarna de närmaste åren för att genomföra en nödvändig höjning av flygplatsernas kapacitet. Det måste göras parallellt med att kundnöjdheten ökar, miljömålen nås och de ekonomiska avkastningsmålen uppfylls.

- För att klara det måste vi samtidigt vidareutveckla både våra kommersiella affärer på flygplatserna och fastighetsaffären. Det är en utmaning som jag verkligen ser fram emot, konstaterar Jonas Abrahamsson.

Jonas Abrahamsson kommer att ägna sina första månader på arbetet med att besöka Swedavias samtliga tio flygplatser från Kiruna Airport i norr till Malmö Airport och Ronneby Airport i söder.

- Det blir spännande att träffa både mina nya medarbetare och alla de intressenter som finns kring våra flygplatser. Varje flygplats har en stor betydelse för sin region, säger Jonas Abrahamsson.

2017-01-02

För ytterligare information, kontakta:
Swedavia pressjour tel. 010-10 90 100 eller [email protected]

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 800 medarbetare.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649