Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2016

Idag publiceras Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016.

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2016 publiceras idag på https://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

För ytterligare information, kontakta David Karlsson: telefon 010-109 01 00 eller e-post [email protected].

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 09.00 CET.


Om Swedavia

Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet. 

Webbplats
www.swedavia.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Swedavia via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn SWEDA-102-O2 ISIN-kod SE0005035649