Kommuniké från extra bolagsstämma

Realtid Media AB har hållit extra bolagsstämma den 21 februari 2020. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Val av styrelseledamot

Stämman beslöt att välja Niclas Wikström till ordinarie styrelseledamot, samt att arvode till Niclas Wikström ska utgå med ett belopp motsvarande 75 % av ett (1) prisbasbelopp.

Niclas Wikström, född 1982, har studerat marknadsföring och entreprenörskap vid Umeå Universitet. Han är vd för den digitala fullservicebyrån Ohmy Interactive AB som han var med och grundade 2011. Bolaget har kontor i Stockholm, Halmstad, Piteå, Skellefteå, Luleå, Oslo och Härnösand, och omsatte 85 MSEK år 2019. Ohmy Interactive AB blev utnämnt till DI Gasell åren 2013, 2014 och 2015. Niclas Wikström sitter bland annat i styrelserna för hälsovårdsföretaget Wellr AB och Företagarna Piteå.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt att i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:10, det vill säga 10 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie.

Stämman beslöt vidare att aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 10 ska från en större aktieägare i Bolaget kostnadsfritt erhålla en eller flera så kallade utjämningsaktier så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 10 samt att, för att möjliggöra sammanläggning ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 26.000.000 och högst 104.000.000.

Ny, beslutad lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 2.600.000 och högst 10.400.000.

Vd Jonas Wiwen-Nilsson, epost [email protected]

Om Realtid Media

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i maj 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)


Om Realtid Media

Webbplats
www.realtidmedia.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Realtid Media via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Maria Pellborn VD [email protected] 0703877710