REG

Valberedning utsedd inför Studentbostäder i Nordens årsstämma 2023

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs på årsstämman 2020, består av:

  • Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)
  • Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LP
  • Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
  • Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

Knut Pousette har utsetts till valberedningens ordförande.

Ovan aktieägare representerar tillsammans 57 procent av aktierna och rösterna i Studentbostäder i Norden AB (publ) per den 30 september 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget till bolagets IR-kontakt, Rebecka Eidenert, [email protected] (rubricera "Till Valberedningen") alternativt per post till:

Studentbostäder i Norden AB (publ)
Att: Valberedningen
Kungsgatan 47A
753 21 Uppsala

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan och rekommenderas inkomma med sådant förslag senast den 31 januari 2023.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
[email protected]
+46-70 786 54 54

Om Studentbostäder i Norden (SBS)

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission