REGMAR

Studentbostäder i Sveriges CFO Lars Wikström lämnar bolaget

Studentbostäder i Sveriges CFO Lars Wikström lämnar sitt uppdrag och Bo Gyllenswärd, tillträder som CFO.

Studentbostäder i Sveriges CFO Lars Wikström lämnar sitt uppdrag och Bo Gyllenswärd, tillträder som CFO.

Under sin tid som VD och CFO har Lars Wikström genomfört ett intensivt och komplicerat arbete för att rädda bolaget. Därmed möjliggjordes också samgåendet med Studentbostäder i Sverige.

En överenskommelse har nu träffats mellan styrelsen och Lars Wikström som lämnar bolaget den 29 januari 2021.

"Lars genomförde framgångsrikt en komplicerad rekapitalisering av Prime Living och skapade därmed förutsättningar för samgåendet med Studentbostäder i Sverige. För detta vill styrelsen ge honom ett varmt tack, och vi önskar honom lycka till i framtiden" säger Björn Rosengren, styrelsens ordförande.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 17:31 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, [email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission