Studentbostäder i Sverige meddelar att 4 mars 2021 är avstämningsdag för omstämplingen av preferensaktier av serie C till stamaktier

Enligt beslut fattat vid extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("Studentbostäder i Sverige" eller "Bolaget") den 12 februari 2021 ska samtliga preferensaktier av serie C (ISIN-kod: SE0013647054) omstämplas till stamaktier (ISIN-kod: SE0006422309) i Bolaget. Bolagsverket har idag registrerat omstämplingen och sista dag för handel i preferensaktier av serie C har bestämts till 2 mars 2021 och avstämningsdag för omstämplingen till 4 mars 2021. De aktieägare som innehar preferensaktier av serie C per avstämningsdagen beräknas få stamaktier utbokat på konto den 5 mars 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 10:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission