Studentbostäder i Norden AB erhåller beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd för studentbostäder i Karlstad om 56 423 850 SEK

Under kvartal 4 år 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") om statligt investeringsstöd för nybyggnation av 208 studentbostäder i Karlstad på fastigheten Mungigan 1. Bolaget har erhållit beslut och har per dags datum erhållit en utbetalning om 56 423 850 SEK.

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
+46-70 786 54 54, [email protected] 

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Mail: [email protected] 
www.fnca.se 


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission