Studentbostäder i Norden AB emitterar ett seniort icke-säkerställt hållbart obligationslån om 100 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "SBS") har emitterat ytterligare icke-säkerställda hållbara obligationer om 100 MSEK. Köparen av obligationerna är en stor nordisk institutionell hållbar investerare som tidigare inte har investera i SBS obligationer. Obligationerna emitterades under Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0015960802 med ett totalt ramverk om 1 000 MSEK ("Obligationslånet"). Efter emissionen kommer därmed totalt 600 MSEK under Obligationslånet att ha utnyttjats.

Obligationerna emitterades till en överkurs på ett pris som motsvarar cirka 3 månader STIBOR +475 baspunkter. SBS avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

- Vi är stolta över att kunna utöka Obligationslånet med 100 MSEK till en av Nordens största institutioner. Genom utökningen kan vi fortsätta vår hållbara tillväxtresa, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

Arctic Securities har varit finansiell rådgivare till SBS i obligationsemissionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till SBS.

För ytterligare information, kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, [email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

Om Studentbostäder i Norden (SBS)

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-20 09:01 CET


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission