REG

Rättelse av pressmeddelande "Prime Living AB (publ): erhåller godkännande om att ändra villkoren för sina obligationslån" från 2019-11-21

I textversionen av gårdagens pressmeddelande saknades informationen om det procentuella utfallet av omröstningarna vid de tre obligationernas skriftliga förfarande. Denna har nu korrigerats hos Bequoted. PDF-versionen har hela tiden varit korrekt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 11:00 CET

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission