Prime Livings emission av preferensaktier om 130 Mkr övertecknad

Emissionen av preferensaktier har övertecknats och bolaget tillförs 130 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Preferensaktien ger förtur till en utdelning på 8,5% av nominellt belopp under fem år. Notering kommer ske på Nasdaq OMX First North med första handelsdag planerad till den 18 december 2014. Till varje aktie hör en teckningsoption som ger rätt att teckna en stamaktie till en kurs på 27 kr vilket motsvarar ett värde på bolaget på 270 Mkr. 

- Intresset har varit stort för preferensaktien och vi har även noterat ett stort intresse för vår kommande emission av stamaktier som planeras inom ett år, säger VD Jan Severa.

Finansiell rådgivare har varit ABG Sundal Collier.

Prime Living förvärvar Sjöberg Centrum, tillträde sker efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft.
Som ett led i Prime Livings expansion har fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum förvärvats. Det befintliga centrumet kommer rivas och enligt kommande detaljplan uppförs ca 150 studentlägenheter. Byggstart beräknas ske hösten 2015. Efter detaljplaneändring planeras ytterligare ca 150 lägenheter söder om Lomvägen.

- Vi ser en stor potential att utveckla fastigheten till ett mindre studentbostadscampus med närhet till centrum, kommunikationer och rekreationsområde där man har en kvart in till Stockholms Universitet med buss och tunnelbana, säger VD Jan Severa.

25 november 2014

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD Prime Living AB, +46 8 410 491 33
[email protected]

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Rådgivare vid emission
ABG Sundal Collier AB
Box 7269
103 89 Stockholm
+46 8 566 286 00
www.abgsc.com

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger, finansierar, bygger och förvaltar lägenheter företrädesvis via bolagets dotterbolag. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och planerar nu ytterligare produktion av ca 2 700 lägenheter i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö och Karlstad. 


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission