Prime Living (Publ) har beslutat att lägga ut fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin till försäljning

Prime Living AB (publ.) har beslutat att lägga ut bolagets utvecklingsfastighet i Sandyford, Dublin till försäljning. Den förvärvades 2017 för 10,3 MEURO och omfattar en tomtyta på ca 8 090 m2. JLL Capital Markets har fått uppdraget att genomföra försäljningen.

Försäljningen är ett led i arbetet att optimera och koncentrera koncernens aktiviteter och bidra till en positiv utveckling av koncernens projekt i Stockholm/Spånga. Försäljningen förväntas bidra positivt till koncernens likviditet.

25 juni 2019

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-06-25 kl. 17:40 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected] 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
[email protected] 


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission