Prime Living Industries, via dotterbolaget Prime Living Entreprenad, övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML har hävts då de ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet

Prime Living Beryllgatan AB, helägt dotterbolag i Prime Living-koncernen, tecknar nytt totalentreprenadskontrakt med Prime Living Entreprenad AB för färdigställandet av 128 studentlägenheter. Projektet planeras som tidigare att färdigställas under innevarande kvartal. Förändringen bedöms inte ha någon resultatpåverkan för Prime Living-koncernen.

Prime Living har som utgångspunkt att uppföra och färdigställa sina bostadsmoduler genom totalentreprenad. Bolaget har dock alltid strävat efter att självt kontrollera hela värdekedjan av modulkonceptet. I linje härmed har Prime Living nu etablerat en ny division, Prime Living Industries. Divisionen utgörs av dotterbolag som hanterar alla aspekter av totalentreprenader, från upphandling till projektering och uppförande av bostadsmoduler.

24 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
[email protected]
www.primeliving.se

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission