Prime Living har preliminärt godkänts för handel på First North Premier

Prime Living har godkänts av NASDAQ att listas på First North Premier under förutsättning att bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 1 uppfyller erforderliga spridningskrav. Första dag för handel kommer då att vara den 12 juni 2015. I och med listningen kommer även bolagets preferensaktier att handlas på First North Premier.

09 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133 
[email protected] 
www.primeliving.se

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50 
www.mangold.se


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission