Prime Living AB:s (publ) tillförs ca 14,2 MSEK i nyemission tecknad till ca 59%

14 233 480 aktier tecknades i Prime Livings nyemission beslutad på extrastämma den 26 juni 2019. Ursprunglig teckningstid 2 juli - 16 juli 2019 som förlängdes till den 24 juli 2019 och med teckningskurs 1,00 kronor. Det innebär att emissionens tecknades till ca 59% och att bolaget tillförs 14 233 480 SEK före avdrag för emissionskostnader. Genom nyemissionen kommer Prime Livings aktiekapital öka med 711 674 SEK till 1 514 468 SEK.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-07-25 kl. 10:10 CEST.

25 juli 2019

För ytterligare information kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected]

Om Prime Living
Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter. 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission