REG

Beslut om avnotering av Prime Living ABs (publ) preferensaktier av serie B

Prime Living AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556715-7929, har ansökt om avnotering av dess preferensaktier av serie B från Nasdaq First North Premier Growth Market. Börsen har beslutat att godkänna Bolagets ansökan om avnotering av preferensaktierna av serie B, kortnamn PRIME PREF B, ISIN-kod SE0006422317, från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel är den 30 oktober 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected]

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se,
[email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission