REGMAR

Namnbytet till Studentbostäder i Sverige AB (publ) är registrerat och ny hemsida lanseras

Bolagets namnbyte till Studentbostäder i Sverige AB (publ) efter samgåendet med Prime Living är genomfört och har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie C kommer från och med tisdag den 15 december 2020 att handlas under kortnamnen "STUDBO" respektive ""STUDBO PREF C".

Bolagets hemsida, www.sbsstudent.se, lanseras med uppdaterad information om Studentbostäder i Sverige riktat till hyresgäster, aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter. På hemsidan finns aktuell information och nyheter, pressmeddelanden, finansiell information, information om aktien och bolagsstyrningsinformation.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 13:00 CET.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, [email protected]

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. www.sbsstudent.se

Bifogade filer

Pressnyhet_SBS_201215.pdf

Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission