Lars Wikström ny VD och koncernchef för Prime Living AB (publ)

Lars Wikström, CFO i Prime Living AB och med lång erfarenhet av ledande positioner på olika bygg och fastighetsbolag, tar över rollen som VD och koncernchef för Prime Living. Hans Sandén, lämnar över posten till Lars Wikström per den 28 mars. Lars kommer parallellt med rollen som VD och koncernchef att behålla rollen som CFO. Hans Sandén som verkar som konsult och interimschef anställdes till en början som inhyrd VD och tanken var att han efter en tid skulle ersättas av en mer permanent lösning.

"Under den tid vi arbetat tillsammans sedan Lars Wikström tillträdde som CFO har jag snabbt fått ett stort förtroende för Lars. Hans erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för bolaget både när det gäller att säkra långsiktiga finansieringen samt att komma igång med nästa steg i utvecklingen av våra fastighetsprojekt. Jag vill också tacka Hans Sandén för de insatser han har gjort under sin tid i bolaget", säger Tobias Lennér, styrelseordförande, Prime Living AB (publ).

- "Det finns stora utvecklingsvärden i Prime Living och jag ser fram emot att leda bolaget under den transformation som vi påbörjat", säger Lars Wikström, som tillträder som VD och koncernchef.

- "Tiden på Prime Living har varit fylld av utmaningar och som vi gemensamt har bemästrat. Vi har nu kommit i ett läge där en permanent lösning behövs för bolagets fortsatta utveckling. Jag önskar Lars Wikström lycka till med sitt nya uppdrag."

Hans Sandén kommer under april att fortsätta arbeta med utvalda projekt åt Prime Living.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-03-28 kl. 11:20 CET.

28 mars 2019

För ytterligare information kontakta:
Tobias Lennér, Styrelseordförande, +46-706-61 83 37, [email protected],
Lars Wikström, CFO Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected],

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission