Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK.

"Trots en turbulent marknad ser vi att efterfrågan på studentbostäder ökar. Med nästan 1 900 studentbostäder i produktion fortsätter vår tillväxt och vi är glada att återigen hälsa nya studenter välkomna till SBS", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden. 
 
Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida(www.sbsstudent.se). 
Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q2 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten: 
 
Perioden januari - juni 2022 

  • Koncernens intäkter uppgick till 140 (113) MSEK. 
  • Driftöverskottet uppgick till 83 (62) MSEK. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 (13) MSEK. 
  • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 11,19 SEK. 

 
Perioden april - juni 2022 

  • Koncernens intäkter uppgick till 66 (62) MSEK. 
  • Driftöverskottet uppgick till 39 (35) MSEK. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 (11) MSEK. 

 
Utvalda väsentliga händelser 

  • Avtalar om förvärv av ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn. 

Tar det första spadtaget för fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping som omfattar 198 studentbostäder. 

För ytterligare information kontakta:

Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
+46-70 786 54 54, [email protected] 

Om Studentbostäder i Norden (SBS)

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-528 00 399
Mail: [email protected] 
www.fnca.se 

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-25 07:15 CEST.


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission