REG

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar i dag delårsrapport januari-mars 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 33 procent jämfört med första kvartalet 2022 och driftsöverskottet uppgår till 65 MSEK.

- När jag summerar årets första kvartal ser vi en fantastisk utveckling i vår förvaltning. Intäkterna ökade med 33 procent medan kostnaderna endast ökade med 14 procent vilket motsvarar en ökning av driftsöverskottet på hela 46 procent jämfört med första kvartalet 2022. Med en överskottsgrad på 66 procent är jag stolt över organisationens sätt att inleda året, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Norden.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q1 2023

Sammanfattning av rapporten

 • Intäkterna ökade med 33 procent till 98 MSEK (73)
 • Driftsöverskottet ökade med 46 procent till 65 MSEK (44)
 • Överskottsgraden för perioden ökade till 66 procent (60)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15 MSEK (20)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till -169 MSEK (105)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,71 SEK (0,58)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 9,78 SEK (10,46)

Utvalda väsentliga händelser

 • SBS erhåller hållbarhetscertifieringen GreenBuilding för Mungigan 1 i Karlstad, som färdigställdes under det tredje kvartalet 2022.
 • SBS vinner Studentbostadspriset 2022 för projektet Campus Träbyn i Jönköping.
 • SBS tecknar avtal för vindkraftbaserad el till bolagets 578 studentlägenheter vid Engvej i centrala Köpenhamn. Det nya avtalet innebär en årlig besparing motsvarande 65 ton utsläpp av koldioxid.
 • SBS erhåller beslut om och utbetalning av statligt investeringsstöd om 34 MSEK vilket avser 131 studentbostäder (etapp fyra) för projektet Vikingen 1 i Jönköping.

Utvalda väsentliga händelser efter perioden

 • SBS lanserar en ny rikstäckande bostadskö för hela det svenska fastighetsbeståndet.
 • SBS ingår en hyresöverenskommelse med Stockholms Studenthyresgästers Förening ("SSF") gällande 1 043 nyproducerade studentbostäder i Stockholm. För gällande hyresnivå beräknas projektets hyresvärde till 87 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar en snitthyra på 4 264 kronor per kvadratmeter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
[email protected]
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Mail: [email protected]
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor.
Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission