Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("SBS") publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det första kvartalet 2022. Perioden har ett resultat om 109,3 MSEK (0,2) MSEK. Intäkterna ökar med 43 procent och bolaget presenterar ett driftsöverskott om 44,2 MSEK - vilket motsvarar en ökning med 63 procent jämfört med föregående år.

"Vi presenterar nu ett rekordresultat om 109 MSEK. Vårt arbete med att effektivisera förvaltningen och öka resultatet med mer egen personal samt en stor satsning på digitalisering har börjat ge resultat. Jag känner mig därför helt övertygad om att SBS kommer att fortsätta att leverera resultattillväxt under 2022", kommenterar Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se
Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q1 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari - mars 2022

  • Koncernens intäkter uppgick till 73,5 (51,3) MSEK.
  • Driftsöverskottet uppgick till 44,2 (27,1) MSEK.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,8 (2,5) MSEK.
  • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,94 (10,27) SEK.

Utvalda väsentliga händelser

  • Beviljande av finansiering och tecknande av entreprenadavtal om att uppföra nybyggnation av 1 043 med studentbostäder med tillhörande lokaler i Stockholm.
  • Beviljande av finansiering och tecknande av entreprenadavtal om att uppföra nybyggnation av 198 studentbostäder med lokaler i Norrköping.
  • Tillträde av 92 studentbostäder i fastighet i Örebro.
  • Erhållande av ett långsiktigt kreditbetyg om "BB-" med stabila utsikter av kredit-värderingsinstitutet Nordic Credit Rating ("NCR").

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
[email protected]
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
[email protected]

Om Studentbostäder i Norden (SBS)

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Denna information är sådan information som Studentbostäder i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-12 07:15 CEST.


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission