REG

Ändrade obligationsvillkor har trätt ikraft

Prime Living AB (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") kallade den 24 oktober 2019, genom agenten, till skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i Prime Living-koncernens tre obligationslån med ISIN SE0009155286, SE0009806383 och SE0010985218. Den 21 november 2019 erhölls godkännande från obligationsinnehavarna att ändra villkoren. Av det pressmeddelande som offentliggjordes samma dag framgick det att ikraftträdandet av ändringarna förutsatte att de villkor som finns angivna i kallelserna till de skriftliga förfarandena skulle vara uppfyllda senast den 16 december 2019. De sista villkoren uppfylldes enligt plan den 13 december 2019 och de ändrade obligationsvillkoren för de tre obligationslånen trädde därmed ikraft den 13 december 2019.

De ändrade villkoren finns tillgängliga på Prime Livings hemsida (www.primeliving.se).

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2019 klockan 19:50 CET

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, [email protected]


Om Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Sverige äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. 

Webbplats
www.sbsstudent.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn STUDBO ISIN-kod SE0015657697 Certified Adviser Mangold Fondkommission