REG

Plexian tillförs ca 4,3 MSEK genom fulltecknade nyemissioner till de investerare som ingått garantiåtaganden avseende inlösen av teckningsoptioner av serie TO 7

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i de två nyemissionerna som Bolagets extra bolagsstämma beslutade om den 17 mars 2023 och som riktas till ett antal privata investerare respektive ledamöter i styrelsen samt VD och vVD. Båda nyemissionerna fulltecknades, innebärande att Bolaget tillförs ca 4,3 MSEK, vilket motsvarar återstående lösenlikvid för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 7 ("Teckningsoptionerna") om cirka 3,4 MSEK samt den del av ersättningen för ingångna garantiåtaganden som betalas genom aktier.

Den riktade nyemissionen till privata investerare omfattar 12 431 434 aktier motsvarande en likvid om ca 3,1 MSEK och den riktade nyemissionen till medlemmar i styrelsen samt VD och vVD omfattar 4 925 354 aktier motsvarande en likvid om ca 1,2 MSEK. Teckningskursen i de båda riktade nyemissionerna uppgick till 0,25 SEK, vilket motsvarar den fastställda nyttjandekursen för Teckningsoptionerna.

Samtliga aktier i de båda riktade nyemissionerna har tecknats och tilldelats. Efter registrering av aktierna kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 14 338 783 SEK fördelat på 95 591 884 aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]
T: +46 (0) 734 33 31 10

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, se www.plexian.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected] 


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]