Plexian ser ökad efterfrågan på digital valuta - "vi står inför ett genombrott"

Malmöbaserade Plexian, leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, upplever en allt större efterfrågan på den egenutvecklade patenterade digitala valutan PlexChain som lanserades tidigare i år. Exempel på segment och branscher där bolaget möter ett allt större intresse är åskådarsporter som exempelvis fotboll och ishockey där man också för ett flertal dialoger. Även nöjesparker, festivaler och retail är exempel på branscher och områden där efterfrågan och intresset växer.

Sverige är ett av världens mest digitala länder och kortbetalningar har under relativt lång tid dominerat som betalningsmedel. Höga transaktionskostnader, behov av tredjepartsaktörer och långa transaktionstider såväl som uppkopplingsstörningar visar dock på att det finns ett behov av en annan typ av betalningslösning inom flertalet olika segment och branscher:

  • Skiftet från kontanter till digitala lösningar har gått fort, digital valuta är nästa naturliga steg. Tidigare har vårt fokus för PlexChain främst riktats mot arenakonomi, en marknad som är både omfattande och internationell. På senare tid har vi dock insett att potentialen är betydligt större än så och att det finns en enorm efterfrågan och ett tydligt behov av PlexChain inom flera branscher och segment, säger Fredrik Knutsson, vice VD på Plexian.

PlexChain, som bygger på en patenterad blockteknologi, är en säker, krypterad, snabb och skalbar betalningslösning. Till skillnad från många andra digitala valutor är PlexChain en stablecoin, utformad för att bibehålla en stabil värdenivå över tiden. PlexChain ger företag möjlighet att ge ut en digital valuta i sitt eget namn och även bestämma värdet av den. Samtliga transaktioner som görs är autentiserade och spårbara och alla överföringar granskas enligt rigida säkerhetsregler. För att motverka bedrägeri ges även varje token ett nytt, unikt ID.

  • Vi är övertygade om att PlexChain är en banbrytande faktor som har potential att etablera sig som en ny industristandard när det gäller att skapa kundlojalitet genom en säker transaktionsplattform, säger Fredrik Knutsson.

Att större internationella aktörer så som PayPal nu lanserar sina egna lösningar inom digital valuta är också ett tecken på att tajmingen är rätt och marknaden är mogen:

  • Det vittnar om att det råder en påtaglig efterfrågan och nyfikenhet inte bara från den bredare marknaden, utan även från individuella aktörer, säger Fredrik Knutsson.

För ytterligare information:
Fredrik Knutsson, vice VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 760 00 56 23

Lovisa Fredriksson, presskontakt
E: [email protected]  
T: +46 (0) 734 33 31 10

Pressbild Fredrik Knutsson, vice VD Plexian:
https://www.dropbox.com/s/iejvracdrl6dvab/Fredrik%20Knutsson.webp?dl=0

Om Plexian:

Plexian grundades 2017 i Malmö och levererar innovativa datadrivna lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika erbjudanden baserat på tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.  


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]