REGMAR

Plexian AB offentliggör rapport för Q2 2023

Malmö 30 augusti 2023: Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed redovisning för perioden Q2 2023. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida www.plexian.se

Under Q2 2023 har Plexian fortsatt att stärka sin position som ett innovativt bolag inom datadrivna lojalitetslösningar genom ett starkt fokus på försäljning och tillväxt. Genom den omfattande turn-around som påbörjades vid början av året har man vänt bolagets utveckling och ser en möjlighet att kunna leverera ett positivt kassaflöde per månad i slutet av Q4. Förlikningen med Norberg & Partner, som går in som största ägare med 15,7 procent av aktierna, skapar en stabil ägarbas, något som ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling.
Plexian har under Q2 även förberett inför en internationell expansion och för fortsatta dialoger inom flertalet segment och branscher, såväl i Sverige som i utlandet.

 • Vi märker av ett allt större intresse för våra produkter och lösningar, inte minst för vår patenterade digitala valuta som vi ser en enorm marknad och potential för. Vi ser fram emot en spännande höst som vi är övertygade om kommer att innebära många möjligheter på många plan, säger Johan Möllerström, VD på Plexian.

Andra kvartalet i siffror:

 • Koncernens intäkter uppgick till 78 KSEK (185 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 839 KSEK (-10 432 KSEK).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,048 SEK (-0,406 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3 993 KSEK (158 KSEK).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 7 314 KSEK (16 681 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

 • Överenskommelse i tvistemålet med Norberg & Partner Sustainable Group som går in som största ägare i Plexian med 15,7 procent av aktierna. Förlikningen på totalt tio miljoner säkerställer finansiering som lägst till och med början av 2024.

 • Samarbetsavtal med ett välrenommerat fastighetsbolag verksamt inom förvaltning av kommersiella lokaler och bostadsfastigheter. Avtalet avser i första skedet ett shoppingcenter med ett 50-tal butiker inom flera olika segment.
 • Rekrytering av Hanna Sandh Siwerman. Hanna Sandh Siwerman kommer senast från en tjänst som Head of Sales SME för Malmö och Göteborg på SaaS-bolaget Benify. På Plexian kommer Hanna att arbeta med försäljning och affärsutveckling.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Implementering och uppstart av lösning för merförsäljning för Baresso.se.
 • Styrelseordförande P-O Rosenqvist har av personliga skäl lämnar styrelsen. Ny styrelseordförande är Henric Blomsterberg.

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2023, klockan 8.30 CEST.

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]