Move About har idag ingått avtal om försäljning av den svenska verksamheten till OKQ8

Move About Group AB ingick den 25 september 2023 en avsiktsförklaring med OK-Q8 AB  ("OKQ8") avseende försäljning av koncernens ("Move About") svenska verksamhet. Move About och OKQ8 har idag ingått ett överlåtelseavtal avseende inkråm i Move About AB och Move About Technologies AB. Köpeskillingen uppgår till cirka 27 MSEK. Överlåtelsen förväntas slutföras under kommande vecka.

Move About Group AB:s dotterbolag Move About AB och Move About Technologies AB har idag ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal med OKQ8 avseende försäljning av samtliga tillgångar för drift av Move Abouts svenska verksamhet. Genom försäljningen övergår Move Abouts svenska verksamhet till OKQ8 mot en fast kontant köpeskilling om cirka 27 MSEK.

Försäljningen genomförs som ett led i Move Abouts omfattande arbete med omstrukturering av verksamheten och den strategiska översyn som kommunicerades i Move About Groups AB:s delårsrapport för Q1 2023. Försäljningslikviden kommer användas till att reducera rörelseskulder i dotterbolagen samt i sin helhet återbetala koncernens räntebärande lån till Formue Nord.

Genom försäljningen stärks Move Abouts ansträngda finansiella position betydligt och arbetet med den strategiska översynen fortsätter i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Efter försäljningen kommer Move Abouts återstående verksamhet bestå av verksamheten i det tyska dotterbolaget Mobilieeee.

"Vi är idag mycket glada över att Move Abouts svenska verksamhet får en ny stark- och långsiktig ägare som kan växa och utveckla tjänsten ytterligare. Samtliga medarbetare i Move About AB följer med till OKQ8 och verksamheten fortsätter att bedrivas från kontoret i Göteborg.", Olof Jonasson, VD Move About Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ)
[email protected]
Mob: +46790683811

 

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 kl.17:15.

 

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Om Move About Group AB i korthet

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 600 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige och Tyskland.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission