Utveckling av Minestos Dragon Class projekt - elproduktion på nya rekordnivåer

Minestos microgrid kraftverk Dragon 4 (100 kW) har under oktober och november producerat elektricitet på nya rekordnivåer. Nu installeras ytterligare ett fundament för att starta körning av en mini-park med två parallella Dragon 4. Utvecklingen av Minesto's större kraftverk Dragon 12 (1.2 MW) har också gjort betydande framsteg. Installationen av Dragon 12 planeras nu till våren 2023.  

Sedan framgångsrik driftsättning i september har den andra enheten Dragon 4 producerat el under oktober och november och levererat resultat på rekordinvåer när det gäller total elproduktion, topprestanda och energiomvandling i stort. För att möjliggöra en mini-park där två system körs parallellt kommer ett andra fundament installeras så snart väderförhållandena tillåter. Installationen av den andra platsinfrastrukturen förväntas ske i december.

Utvecklingen av Dragon 12 gör betydande framsteg. Trots förlängda ledtider för vissa komponenter så pågår fabrikstestning av kritiska delsystem, varav flertal tester är slutförda. Installationen av Dragon 12 planeras nu till våren 2023.

"De långsiktiga projektmålen förblir intakta och Hestfjord 30MW-arrayprojektet fortlöper enligt plan. Det faktum att Dragon 4 har bevisat sig skapar verkligt förtroende för vårt arbete, vilket vi också tar med oss i den uppskalade versionen Dragon 12", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission