Sveriges ambassadör för havet besöker Minestos tidvattenkraftanläggning på Färöarna

I samband med en nordisk havskonferens på Färöarna har Anna Lindstedt, Sveriges ambassdör för havet, gjort ett besök vid Minestos nätanslutna tidvattenkraftanläggning i Vestmanna. Besöket syftade till att uppmärksamma hur förutsägbar tidvattenkraft kan bli en viktig del i framtidens energimix, och hur svensk innovation ligger i framkant inom hållbar havsenergiteknik.

Tillsammans med Catarina Hedar, Enhetschef Hav och Vattenmyndigheten och Carl Rosén, Departementsråd på Näringsdepartementet, har Sveriges ambassadör för havet Anna Lindstedt gjort ett besök vid Minestos anläggning i Vestmanna. Delegationen välkomnades av Minestos team på plats, och fick en visning av kraftverket "Dragon 4".   

"Som ambassadör för havet har jag en viktig uppgift i att skydda världshaven och att främja ett hållbart användande av havet. Men havet är inte bara offer för klimatförändringarna, utan kan på flera sätt också utgöra lösningen. Det gäller inte minst grön energi, där vi har möjlighet att generera så mycket som fyrtio gånger mer energi från havet än vad vi gör idag. Därför är det extra roligt att Sverige kan bidra med världsledande havsenergiteknik med global potential",  säger Anna Lindstedt.

"Vi är mycket glada att kunna välkomna ett brett spektrum av intressenter till vår etablerade anläggning i Vestmanna, och intreset från svenska regeringsrepresentanter utgör ett viktigt kommersiellt värde för oss i kontakten med nya marknader", säger Martin Edlund, VD på Minesto.

"Det glädjer mig att Minesto bidrar till att Färöarna kan nå sitt mål om fossilfrihet senast 2030. Det är ett fint exempel på nordiskt samarbete", avslutar Anna Lindstedt.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission