Studie: Tidvattenkraft kan ha väsentlig betydelse för Färöarnas elnät

När förnybar energi från tidvattenströmmar kommersialiseras kommer det att bli en betydande energiresurs för att balansera andra oförutsägbara förnybara energikällor. Det visar preliminära resultat från studier i ett doktorandprojekt kring energibalansen och stabiliteten i Färöarnas elsystem.

"Hittills tyder resultaten på att tidvattenkraft kan ha stor betydelse för det elektriska systemet," säger doktorandforskaren Helma Maria Tróndheim i en artikel publicerad i det färöiska elbolaget SEV:s nyligen släppta årsrapport.

Enligt SEV förväntas efterfrågan på elektricitet öka från cirka 350 GWh 2017 till cirka 600 GWh år 2030. Ökningen i efterfrågan drivs både av ekonomisk tillväxt och på grund av förändrad i energianvändning då önationen förflyttar sig mot visionen om 100 procent förnybar elektrisk energi år 2030, inklusive inhemsk transport och uppvärmning.

Förnybar baskraft ur havet

SEV uppskattar att det kan vara möjligt att utnyttja motsvarande 150-200 MW installerad kapacitet för att generera elektricitet från Färöarnas tidvattenströmmar. Företaget understryker att tidvattenkraftens inneboende förutsägbarhet är "en mycket stor fördel jämfört med instabiliteten och väderberoendet hos vattenkraft, vind och sol."

En annan fördel på Färöarna är tidsskillnaden mellan när flödena i de olika sunden mellan landets 18 större öar når sina toppar. Genom att installera tidvattenturbiner på olika platser är energin från tidvattnet därmed alltid tillgänglig - vilket möjliggör produktion av förnybar baskraft ur havet.

För att utforska potentialen för att frigöra Färöarnas tidvattenkraft förbereder nu SEV och svenska Minesto, utvecklare inom marin energi, sjösättningen av ett pilotprojekt med två nätanslutna turbiner av Minestos unika och patenterade teknologi Deep Green.

Projektet, som har fått finansieringsstöd både från Energimyndigheten och genom EU:s Horizon2020-program, utgör den första fasen av en långsiktig ambition att tillföra Färöarnas energimix ytterligare kapacitet för tidvattenkraft genom Minestos Deep Green-teknik.

Kontakta oss

Magnus Matsson
Communications Manager, Minesto

031-774 14 89
[email protected]

www.minesto.com

Om oss

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission