Minestos ledning förvärvar 640 000 personaloptioner

Minestos ledande befattningshavare förvärvar 640 000 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet PO3. Med teckningskursen 7,14 kronor och teckningsperiod under det tredje kvartalet 2019 ligger optionsprogrammets villkor i linje med teckningsoptionerna TO2 som emitteras i Minestos pågående företrädesemission och som har teckningskursen 7,00 kr med teckningsperiod under februari 2019.

Utöver ledande befattningshavare förvärvar även nyckelpersoner och övrig personal i Minesto sammanlagt 1 173 928 teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogrammet PO3. Programmet omfattar totalt 1 813 928 teckningsoptioner, vilket vid full teckning motsvarar 12 951 445,92 kronor.

Teckningsoptionerna i PO3 medför rätt att teckna en ny aktie i Minesto AB till en teckningskurs om 7,14 kronor under perioden 2019-07-01-2019-09-30.

Utöver teckningsoptionerna som nu förvärvas inom ramen för PO3 innehar Minestos VD Martin Edlund sedan tidigare ytterligare personaloptioner i Minesto som registrerades 2013, med löptid fram till 2019-12-31.

14 februari 2018

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
[email protected]

Om Minesto
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:45 CET.


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission