Minesto säkrar strategisk tillgång till hamn- och serviceområde för storskalig kommersiell utbyggnad på Färöarna

Minesto har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Vestmanna kommun och Färöiska elbolaget SEV för hamntillgång och landyta för drift- och underhållsverksamhet. Avtalet ger tillträde till ett 2050 m 2 stort område i innerhamnen i Vestmanna, Inni á Fjør, inklusive en ny nätanslutning.

Markförberedelser av platsen är genomförda och installation av kontrollstation och underhållsanläggningar har inletts. Denna anläggning kommer att utgöra navet för drift och underhåll för tidvattenenergiproduktion vid befintlig anläggning i Vestmannasund, och den planerade utbyggnaden av kommersiella tidvattenparker i Hestfjord och Skopunafjord.

"Platsen för Inni á Fjør-anläggningen är väl lämpad för vår pågående och planerade storskaliga verksamhet - den är skyddad, nära vår produktionsplats i Vestmannasund och tillräckligt stor för att tillgodose service av de planerade parkerna i närheten. Vi skapar uppenbara synergier genom att samlokalisera vår verksamhet till den här anläggningen", säger David Collier, COO på Minesto.

Denna infrastruktursatsning i Vestmanna är ett viktigt tillskott till Minestos monteringshall i Holyhead, Wales, samt testlabb och monteringsverkstad i Göteborg som just nu uppgraderas.

"Genom ett konstruktivt samarbete med Vestmanna Kommuna och SEV har vi nu säkrat tillgång till hamn- och serviceområde anpassat för att både installera och driva de två första 30 MW-anläggningarna i närliggande fjordar samt vår befintliga anläggning i Vestmannsund," avslutar Martin Edlund, VD för Minesto.

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission