Minesto lanserar Dragon Class - en ny produktserie marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk - Dragon Class - en uppgraderad design av företagets Deep Green-teknik vilken möjliggör förutsägbar produktion av förnybar el från tidvatten- och havsströmmar. Med ökad prestanda och minskade tillverkningskostnader kommer Dragon Class att levereras och installeras i alla Minestos pågående projekt samt i utbyggnaden av företagets första havsenergiparker.

"Vi är glada att meddela denna senaste utveckling av vår unika teknologi. Dragon Class är en vidareutveckling av de system vi har installerat och opererat i vårt projekt på Färöarna. Den står för ett ökat kundvärde som är rakt på sak - maximera produktionen och minimera kostnaderna. Detta är produktportföljens ryggrad i vår pågående kommersiella uppskalning", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Genom omfattande CFD-modellering (strömningsberäkningar), havstester med skalmodell samt driftsdata från de nätanslutna DG100-enheterna i Vestmannasund har Minestos teknikutvecklingsteam lyckats förbättra energiomvandlingen och samtidigt förenklat kraftverken genom att reducera antalet stödsystem och komponenter. Med Dragon Class stärker Minesto också sin patentportfölj då innovationer kopplade till den uppgraderade designen har resulterat i nya patentansökningar.

"Dragon Class-designen ger betydligt högre produktionsprestanda och genom att minska antalet komponenter reduceras också kostnaderna för tillverkning och montering. I tillägg förenklas hantering vid installation och underhåll, vilket är avgörande när vi nu skalar upp tekniken till kraftverk i megawattstorlek för kommersiella installationer", säger Martin Edlund.

Dragon Class skalar effektivt och kommer därför erbjudas i olika storlekar och märkeffekt för att skräddarsy kraftverken efter förhållanden som vattenflödeshastigheter och djup i syfte att leverera maximal elproduktion.

"Vi är i upphandlings- och tillverkningsfasen för fem Dragon Class-kraftverk i större kommersiell skala (1,2 MW) samt för mindre microgrid-installationer. Dessa kommer att levereras och installeras i våra pågående projekt i Frankrike, Wales och på Färöarna. Vi är nöjda med framstegen som görs i dessa projekt och de är i tid och inom budget", säger Martin Edlund.

Läs mer om Dragon Class på Minestos webbplats: www.minesto.com/products.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Edlund, vd
[email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 september 2021 kl. 07:00 CEST.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission