Minesto del av svenska affärsdelegationen till COP28: gör första framträdandet under Climate Week New York

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, deltar för andra gången i Sveriges officiella affärsdelegation till FN:s globala klimatkonferens, COP28 i Dubai 30 nov-12 dec 2023. Vägen mot COP28 startar idag på New York Climate Week, där ledande företag, akademi och offentlig sektor samlas i New York i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling.

Minestos vd Martin Edlund i panelsamtal på Road to COP28 U.S., 19 sept, New York:

På initiativ av Business Sweden, Sveriges Generalkonsulat i New York och Svensk-Amerikanska handelskammaren i New York arrangeras mötet "Road to COP28 U.S." i New York den 19 sept. Minestos vd Martin Edlund deltar tillsammans med bla Scania och SSAB i panelsamtalet "Enabling a zero-emission energy and fossil free transportation system".

Hela eventet går att se online. Martin Edlund medverkar den 19 september kl. 15:40-16:00 EDT:

https://www.wedonthavetime.org/events/accelerating-nycs-net-zero-journey

Minestos teknologi visas i utställning på Ingka Group Action Speaks Summit, 18-24 sept, New York:

Under hela New York Climate Week kommer Minestos teknologi att visas upp i en utställning på Ingka Group Action Speaks Summit. Minesto är ett av de bolag som Ingka Group valt ut för att visa upp skalbara lösningar för att tackla klimatförändringarna.

Läs mer om Ingka Group Action Speaks & Exhibition:

https://www.ingka.com/news/ingka-group-to-host-action-speaks-summit-during-climate-week-nyc/

Bilder från utställningen kommer att publiceras inom kort.

För mer information om New York Climate Week:

https://www.climateweeknyc.org/

För mer information om COP28:

https://www.cop28.com/en/cop28-presidency

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
[email protected]

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor


Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission