Mangold utser tillförordnad chef för Värdepappershandel

Mangold har per dagens datum utsett Tony Grunditz som tillförordnad chef för affärsområdet Värdepappershandel. 

Tony har varit anställd hos Mangold sedan 1 januari 2014 och har varit ansvarig för Active trading inom affärsområdet Värdepappershandel sedan dess. Tony har även tidigare erfarenhet från såväl Carnegie som HQ Bank. Tony tar tills vidare plats i Mangolds ledningsgrupp.

Martin Larsson har valt att avsluta sin anställning. Martin står till förfogande under sin uppsägningstid.

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör 

Stockholm, 2017-04-05

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom sex affärsområden; i) Corporate Finance, ii) Emissionstjänster, iii) Market Making, iv) Pension- och Kapitalrådgivning, v) Strukturerade Investeringar samt vi) Värdepappershandel. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380