Mangold tar över Remiums samtliga 27st Certified Adviser-avtal

Mangold Fondkommission AB har idag träffat avtal med Remium om ett övertagande av bolagets 27st Certified Adviser-avtal.

Övertagandet har kommit till stånd efter en överenskommelse mellan Mangold, ABG Sundal Collier och Remium som sedan utmynnat i ett avtal mellan Mangold och Remium. Mangold kommer i och med avtalet att överta de rättigheter Remium har i enlighet med de avtal de har med respektive CA-bolag. Därefter kommer Mangold att överta de skyldigheter Remium har gentemot respektive CA-bolag när CA-bolagen ingår nya avtal med Mangold. När CA-bolagen har ingått avtal med Mangold kommer de att pressmeddela detta.

- "Förvärvet är helt rätt i tiden eftersom vi nyligen inlett en nysatsning på vår CA- verksamhet. Vi har alla förutsättningar för att ta hand om de nya bolagen på bästa sätt och ser fram emot att inleda framgångsrika samarbeten. - Per-Anders Tammerlöv, VD Mangold Fondkommission AB

- "Jag ser detta som en bra lösning för samtliga parter. Allting har avvecklats under ordnade former och jag är övertygad om att samtliga CA-bolag kommer bli väl omhändetagna hos Mangold." - Tore Grøttum, VD Remium Nordic Holding AB

Stockholm 2018-06-27

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsintitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380